Familjehem för barn

Det finns barn, allt från mycket små barn till tonåringar, som behöver bo i ett familjehem. Ibland kan orsaken vara föräldrarnas livssituation, andra gånger att den unge själv lever på ett sånt sätt att han eller hon riskerar sin hälsa och utveckling.

Ett familjehem är en vanlig, stabil familj med ork, tid och engagemang för att stötta ett barn. Om man är ensamstående, sambo eller gift har ingen betydelse. Som familjehem öppnar du ditt hem för barnet som blir en del av din familj. Barnet kanske stannar några månader, något år eller bor kvar hos dig till att han eller hon blivit vuxen.

Vad händer om vi anmäler intresse för att vara familjehem?

Vi startar en familjehemsutredning. Det är en förhållandevis ingående utredning om er bakgrund och era förutsättningar. Innan vi placerar ett barn hos er kommer vi också att göra en bedömning av hur det aktuella barnet passar i den miljö som just ni erbjuder.

Våra familjehemssekreterare ger blivande familjehem information och utbildning om bland annat lagstiftning, hur en utredning går till och om anmälningsskyldighet. Vi vill att våra familjehem deltar i Socialstyrelsens utbildning "Ett hem att växa i".

När du får ett uppdrag som familjehem skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Socialförvaltningen erbjuder stöd och vägledning i uppdraget.

Ersättning

Familjeherm får ersättning enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat och andra utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception

Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09:00-09:45 (försörjningsstöd, barn och familj, ensamkommande barn) Familjerätten: tisdagar 13:15-14:00, onsdag-fredag 09:00-09:45

Öppettider måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt halvdagar då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-07-08