Ensamkommande barn och unga

Vimmerby kommun, liksom alla andra svenska kommuner, tar emot asylsökande barn och ungdomar under 18 år som kommer utan vårdnadshavare till Sverige.

Socialnämnden i Vimmerby ansvarar för att ungdomarna får stöd och hjälp, i första hand utifrån socialtjänstlagens bestämmelser. Socialförvaltningen utreder den unges behov och fattar beslut om insatser och placering i lämpligt boende.

Boenden

Socialförvaltningen har egna boendeplatser för ensamkommande ungdomar. Det finns två former:

  • Hem för vård eller boende (HVB-hem), ett stöd dygnet runt till de ungdomar som behöver detta.
  • Stödboende och utslusslägenheter för ungdomar som är mer självständiga och som inte har så stort personalbehov.

Det finns också ensamkommande barn som är placerade i familjehem.

Verksamheten syftar till att ge ungdomarna trygghet, meningsfull sysselsättning och förutsättningar för att integreras i samhället.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet över boendeverksamheten.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception

Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Telefontider: måndag-fredag 09:00-09:45 (försörjningsstöd, EKB, barn och familj)

Öppettider måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00.

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-12