Hemtjänst, stöd och omsorg i hemmet

Hemtjänst är ett samlat ord för olika sorters omsorg, stöd och service som vi ger i din bostad om du behöver det. Personer i alla åldrar kan behöva hemtjänst. Det är ditt behov som avgör vilka insatser som kan behövas. En förutsättning för att få en insats är att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Exempel på sådant du kan ansöka om

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 08:00-09:00 

Sidan senaste uppdaterad: 2019-08-01