Vimmerby Godmans- och Förvaltarförening

I Vimmerby finns en intresseförening för personer som åtagit sig uppdrag som gode män och förvaltare.

Föreningen ska:

  • underlätta för medlemmarna att fullgöra sina uppdrag
  • vara kontaktorgan mot kommun och andra myndigheter/organisationer
  • ge råd och service eller förmedla kontakt i frågor som gäller uppdraget
  • ordna utbildning, information och studiebesök för medlemmarna
  • lämna information och upplysningar till allmänheten

Medlemsavgift/årsavgift är 120 kr. I medlemskapet ingår bl a en ansvarsförsäkring.

Vill du veta mera är du välkommen att kontakta Mats Krantz, se kontaktrutan.

Kontakt

Mats Krantz

Vimmerby Godmans- och Förvaltarförening
Telefon: 070-523 27 76

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-14