HBTQ

HBT är ett samlingsbegrepp för homo-, bi- och transsexuella personer.

Bisexualitet, heterosexualitet, transsexualitet och homosexualitet är olika sexuella läggningar, det vill säga det beskriver om en person blir förälskad i eller attraherad av tjejer, killar eller både tjejer och killar. 1987 kom en lag om förbud mot diskriminering av homosexuella. Om du känner dig diskriminerad på grund av din sexuella läggning ska du kontakta DO, Diskrimineringsombudsmannen.

Vad är HBT, några vanliga begrepp

HBT [homo/bi/trans]

Samlingsnamn för ickeheterosexuella och transpersoner.

Heteronorm

Utgångspunkten att det enda rätta är att tända på, bli kär i och leva med en person av motsatt kön och att det finns sociala regler för vad som är kvinnligt och manligt som man måste rätta sig efter.

Ickeheterosexuell

Person som inte lever eller identifierar sig i enlighet med heteronormen.

Queer

Queer är ett ord som man kan använda för att beskriva sig själv om man till exempel inte vill tillhöra ett visst kön eller en viss sexuell läggning. Det kan också vara ett sätt att visa att man tycker att heterosexualitet inte ska vara ett ideal i samhället, eller att tjejer och killar inte måste vara på olika sätt.

Transsexuell

Om man är transsexuell så känner man ofta att man är född i fel kropp och att man har ett annat kön än det som står i passet eller andra myndighetsdokument. Det kan stå att man är tjej, men man känner sig som en kille eller tvärtom. En transsexuell person vill ofta ändra på sin kropp och leva sitt liv som det kön man känner att man verkligen är. Att ändra på kroppen kallas könskorrigering det tar ungefär två år att få göra en sån.

Samkönad

Relation mellan personer av samma kön.

Komma ut

Att berätta för andra att man inte är heterosexuell eller på annat sätt identifierar sig som något annat än det omgivningen kanske tagit för givet.

Homofobi

Rädsla för dem som bryter mot heteronormen.

Kontakt

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-02-27