Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

HBTQ

HBTQ är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Homosexuell
En person med förmågan att bli kär i och/eller attraherad av personer med samma kön som en själv. 

Bisexuell
En person med förmågan att bli kär i och/eller attraherad av personer oavsett kön.

Transperson
En person som inte eller delvis inte identifierar sig som det kön som en blev tilldelad vid födseln. Att vara transperson kan också innebära att en inte följer de rådande normer om hur ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.

Queer
Ett begrepp som kan betyda flera saker men som grundar sig i ett ifrågasättande av heteronormen och tvåkönsnormen. En person som identifierar sig som queer kan göra det på grund av en önskan att inte behöva identifiera sitt kön eller sin sexuella läggning. En del använder begreppet som ett sätt att beskriva sin könsidentitet eller sin sexuella läggning.

Diskrimineringslagen
I Sveriges diskrimineringslag är könsidentitet och sexuell läggning två av diskrimineringsgrunderna. På diskrimineringsombudsmannens hemsida, www.do.selänk till annan webbplats, kan du läsa mer om vad diskriminering är och hur du kan göra en anmälan om du blivit utsatt.

Fler begrepp som är bra att känna till:

Asexuell
Ett begrepp som kan betyda flera saker. En person som identifieras sig som asexuell kan exempelvis periodvis eller aldrig vara sexuellt attraherad av någon annan. Några använder begreppet för att beskriva att en bara känner sexuell attraktion till en annan person efter ett djupt emotionellt band har uppstått, också kallat ”demisexuell”. Andra använder begreppet för att beskriva att en bara vill ha sex med sig själv, också kallat ”autosexuell”. 

CIS-person
En person som identifierar sig som det kön hen blev tilldelad vid födseln. 

Hetero- och tvåkönsnorm
Norm som råder i samhället och som bygger på att det bara finns två kön (kvinna/man), att kvinnor förväntas vara feminina och män förväntas vara maskulina samt att alla förväntas vara heterosexuella. Dessa normer påverkar oss alla. De som passar in i den får automatiskt ekonomiska, politiska och sociala fördelar. De som inte passar in i den rådande normen riskerar att bli bestraffade med allt ifrån tystnad till våld. Alla normer är föränderliga och har alltid varit genom alla tider. 

Heterosexualitet
En person med förmågan att bli kär i och/eller attraherad av personer med ett annat kön än en själv.

Homofobi
En ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller homo- och bisexuella. 

Transfobi
En ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en starkt negativ syn på transpersoner eller personer vars könsuttryck bryter mot normen. 

Texterna på denna sida är helt eller delvis citerade från www.rfsl.se länk till annan webbplatsDär kan du även läsa om fler begrepp och mycket annat kring HBTQ. 

Kontakt

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: