Familj, barn och ungdom

Alla kan vi någon gång i livet drabbas av kris och behöva hjälp från socialtjänsten. Ibland drabbas en person och andra gånger en hel familj.

Behöver du stöd och hjälp för dig och din familj är du välkommen att ta kontakta oss på barn- och familjeenheten.

Den hjälp du kan få genom oss kallas bistånd och kan vara i form av råd, stöd eller behandling. Det ges till föräldrar, unga eller till hela familjen. 

Mer information

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception

Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Telefontider: måndag-fredag 09:00-09:45 (försörjningsstöd, EKB, barn och familj)

Öppettider måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00.

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2018-10-11