Familj, barn och ungdom

Alla kan vi någon gång i livet drabbas av kris och behöva hjälp från socialtjänsten. Ibland drabbas en person och andra gånger en hel familj.

Behöver du stöd och hjälp för dig och din familj är du välkommen att ta kontakta oss på barn- och familjeenheten.

Den hjälp du kan få genom oss kallas bistånd och kan vara i form av råd, stöd eller behandling. Det ges till föräldrar, unga eller till hela familjen. 

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception

Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09:00-09:45 (försörjningsstöd, barn och familj, ensamkommande barn) Familjerätten: tisdagar 13:15-14:00, onsdag-fredag 09:00-09:45

Öppettider måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt halvdagar då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-29