Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Budget- och skuldrådgivning

Du kan vända dig till Vimmerby kommuns budget- och skuldrådgivare om du inte får pengarna att räcka till eller har skulder som du inte klarar av att betala. Vi hjälper dig att hitta lösningar på dina ekonomiska problem. Rådgivningen är gratis. Vi har tystnadsplikt.

Detta kan du få hjälp med - exempel

 • Råd och stöd om dina ekonomiska problem och skulder.
 • Göra upp en fungerande hushållsbudget tillsammans med dig.
 • Strukturera din ekonomi och få en översikt över dina skulder.
 • Hjälpa dig med dina kontakter med kronofogdemyndigheten, A-kassan, försäkringskassan och andra myndigheter.
 • Stödja dig med att göra upp avbetalningsplaner med banker och fordringsägare.
 • Hjälpa dig att förhandla om ändrade betalningsvillkor och nedskrivning av skulder.
 • Hjälpa till om du ansöker om skuldsanering och ge dig stöd genom den processen.
 • Insatsen förmedlingsmedel

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en möjlighet för skuldsatta personer att bli helt eller delvis skuldfria. Det är kronofogdemyndigheten som fattar beslut. Du får leva på existensminimum under fem år. Alla inkomster utöver detta går till att betala skulderna. Skuldsanering får du normalt endast en gång.

Vem kan få skuldsanering?

 • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala skulderna på många år.
 • Skuldsanering är "skälig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden”.
 • Du ska vara folkbokförd i Sverige.

Förmedlingsmedel

Om du under en period behöver hjälp med att hantera din ekonomi erbjuder vi en insats som heter förmedlingsmedel.

Det innebär att vi kommer överens med dig om att förvalta (sköta) dina pengar. I nära samarbete med dig fördelar vi dina pengar på ett sådant sätt att din ekonomi på sikt börjar fungera igen. Insatsen är helt frivillig och tanken är att den ska pågå under en begränsad tid.

Kontakt

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivare
Ann-Marie Brushane:
Telefon 0492-76 98 79, telefontid: onsdagar och torsdagar 13:15-14:00 (arbetstid eftermiddagar mån-tors).
E-post: anne-marie.brushane@vimmerby.se

Michaela Berg:
Telefon 0492-76 90 00 (växel), telefontid: måndag till och med fredag 09:00-09:45.
E-post michaela.berg@vimmerby.se 

Besöksadress: Budget- och skuldrådgivningen, Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: