Delegationen unga till arbete (DUA)

DUA är en nationell satsning. På lokal nivå samverkar Vimmerby kommun och arbetsförmedlingen för att minska ofullständiga gymnasiebetyg och ungdomsarbetslösheten bland ungdomar mellan 16-24 år.

Du som har funderingar om framtiden kring studier, arbete eller ekonomi kan besöka oss på Drop-in varje torsdag mellan 13.00–14.30 i Focushusets lokaler. Här får du prata med handläggare från Arbetsförmedlingen och Vimmerby kommuns socialförvaltning. Vi hjälper dig hitta rätt väg för att nå dina mål. 

Du kan också besöka Frammiscenter på Fabriken. Här kan du få tips och läsa om studier, utlandsstudier och hur du kan söka arbete. Du hittar även information från oss som arbetar tillsammans inom DUA.

Inom DUA samverkar Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, Fabriken, Integrationsenheten, Gymnasiet och Vimmerby lärcenter m.fl.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-29