Arbetsintegration kvinnor

Arbetsintegration kvinnor är ett projekt inom Arbetsmarknadsenheten för att få målgruppen utrikesfödda kvinnor närmare arbetsmarknaden  

Det är viktigt att satsa på att även utrikesfödda kvinnor får arbete

Under de senaste åren har det kommit många nyanlända till Sverige. I dagsläget  är arbetslösheten relativt hög bland den utrikesfödda befolkningen. Utrikesfödda kvinnor har särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsintegration är inte bara en fråga om att hjälpa människor till självförsörjning och arbete. Det är även en fråga om kompetensförsörjning och resursanvändning. Vår inriktning på kvinnor är viktigt både utifrån ett jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv och mänskliga rättigheter. Varje barn som får se sin mamma gå till sitt arbete och bidrar till familjens försörjning får en utvecklad syn på både sina föräldrar, sig själv och hur ett liv i Sverige kan se ut.

Vimmerby kommun har därför särskilt riktat stöd åt denna målgrupp. Vi ser också att de arbetssätt och metoder vi prövar kommer att vara användbara även för andra målgrupper i framtiden.

Projektet

Arbetsintegration kvinnor är ett treårigt projekt inom arbetsmarknadsenheten och är finansierat av ESF (Europeiska socialfonden).

Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för att utrikesfödda kvinnor ska komma närmare arbetsmarknaden.

Vi arbetar mycket med förbättringsarbete och kvalité för att rusta både målgruppen kvinnor, Arbetsmarknadsenheten och Vimmerby kommun.

Vill du ha hjälp?

 Vill du ha kontakt med oss, prata med din socialsekreterare eller arbetsförmedlare. 

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: arbetsmarknadsenheten@vimmerby.se

Besöksadress: Lögstadsgatan 5, Vimmerby

Postadress: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-07-09