Vimmerby kommuns Arbetsmarknadsenhet

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa människor som vill arbeta och försörja sig själva och som behöver extra stöd för att nå dit.

Behöver du hjälp att komma i arbete?

Arbetsmarknadsenheten kan erbjuda dig flera olika insatser. Vill du ha kontakt med oss, prata med din socialsekreterare eller arbetsförmedlare.

Vi riktar oss till alla kommuninvånare som behöver vår hjälp. Vi har också särskilt prioriterade målgrupper:

  • ungdomar
  • utrikesfödda kvinnor.

Vi fokuserar särskilt på att samverka med andra myndigheter för att varje person ska få rätt stöd.

Kontakt med Arbetsmarknadsenheten för arbetsgivare

Är du som arbetsgivare intresserad av att ta emot en praktikant? Fyll gärna i vår intresseanmälan.

Intresseanmälan

Olika delar av Arbetsmarknadsenheten

Plattformen
Delegationen unga till arbete (DUA)
Samverkan HuVi (Hultsfred, Vimmerby)

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: arbetsmarknadsenheten@vimmerby.se

Besöksadress: Lögstadsgatan 5, Vimmerby

Postadress: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-29