Drogvaneundersökningar

I Vimmerby kommun har det vid flera tillfällen genomförts drogvaneundersökningar inom skolan.

För mer information kontakta folkhälsosamordnare Anders Degerman.

Mer information

Kontakt

Anja Persson

Ungdomspedagog, ANDT-samordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 53
E-post: anja.persson@vimmerby.se

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare, tf Enhetschef Kulturskolan
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-08-24