Information med anledning av coronavirus och sjukdomen covid-19

Vimmerby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunen är väl förberedd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Kommunen samverkar även med andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt. Nedan finner du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Allmän lägesbild

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder. För Sverige innebär detta inte några förändringar i det arbete som pågår. De bedömningar av risk och de viktiga strategier och åtgärder som presenterats de senaste dagarna kvarstår.

Stanna hemma om du har symtom

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget risken för smittspridning i samhället som mycket hög och uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter för att inte smitta andra. Stanna hemma tills du är symtomfri och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.

Förskola och skola

Vimmerby kommun följer hela tiden utvecklingen om det nya coronaviruset och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Kommunens förskolor och grundskolor är fortsatt öppna. Friska barn kan gå till förskola och skola, sjuka barn stannar hemma.

Regeringen har beslutat om en ny förordning som möjliggör för olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Kommunen följer noga utvecklingen för att vid behov skyndsamt fatta nya beslut.

Det är viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskola och skola, men alla som uppvisar något symtom på luftvägsinfektion, har hosta eller feber ska stanna hemma tills denne är helt symtomfri och ytterligare två dygn därefter. Samma sak gäller naturligtvis våra medarbetare, är du sjuk ska du vara hemma.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset hänvisas till myndigheternas rekommendationer.

Har du frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Covid-19 – 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Skydd av äldre och de mest sårbara

Vimmerby kommun har beslutat att anhöriga just nu inte ska besök på vård- och omsorgsboenden för äldre samt gruppbostäder. Att avstå besök skyddar de mest sårbara.

Kommunens träffpunkter för äldre håller stängt tills vidare.

För information inför besök till vårdcentraler och sjukhus hänvisas till Region Kalmar län.

Det är extra viktigt att de som arbetar inom äldreomsorgen – eller i andra verksamheter som möter personer i riskgrupper – inte går till jobbet om de har symtom på luftvägsinfektion.

Tvätta händerna

Genom att tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, minskar du risken både för dig själv och andra att smittas. 1177 rekommenderar användning av handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Tänk på att hosta och nysa i en pappersnäsduk för att hindra att smitta sprids i din omgivning.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Information hos ansvariga myndigheter

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symtom på smitta och hur viruset smittar, och vad du kan göra för att undvika spridning av smitta.

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Myndigheterna om det nya coronaviruset, krisinformation.selänk till annan webbplats

Nyheter om Coronavirus

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-03-30