Dagverksamhet/Träffpunkter för äldre

I Vimmerby kommun finns det två olika sorters dagverksamhet. En som är öppen för alla och en annan där du behöver beslut från biståndshandläggare för att få delta.

Träffpunkter - dagverksamhet öppen för alla!

Våra Träffpunkter är öppna för alla som vill vara med. Träffpunkterna finns på Borghaga och Granen i Vimmerby, på Vidala i Södra Vi, i Gullringen, Frödinge,Tuna, Storebro och Rumskulla.

På programmet står aktiviteter som till exempel bingo, gymnastik, underhållning och fika. Det viktiga är att hitta något som de som deltar tycker är trevligt och meningsfullt. .

Deltagarna betalar självkostnadspris för aktiviteter och för fika. Välkommen!

Öppettider

  • Frödala i Frödinge måndagar kl. 14.00
  • Storebro måndagar kl.14.00
  • Gullringen måndagar kl.13.30
  • Solgläntan i Tuna tisdagar kl.10.30
  • Rumskulla tisdagar kl.14.00
  • Vidala i Södra Vi onsdagar kl.10.00
  • Granen i Vimmerby tisdagar kl.14.30, onsdagar kl.10.00
  • Borghaga i Vimmerby torsdagar kl.10.00

Kommunen har tre aktivitetssamordnare som hjälper till att anordna aktiviteter vid Träffpunkterna.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

För dig som är äldre och har en demenssjukdom finns speciellt utformad dagverksamhet på Vimarhaga. Där får du träffa andra och göra sådant som passar dig.

Du kan besöka verksamheten en eller flera gånger i veckan. Det är ditt biståndsbeslut som styr hur det ser ut just för dig.

Verksamheten är kostnadsfri men du betalar för kaffe och mat.

Kontakt

Träffpunkterna - aktivitetssamordnare

Karina, Yvonne och Anja
Socialförvaltningen
Telefon: 0492-76 97 74

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 08:00-09:00 

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-08