Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen för dig som har låg pension. Det är skattefritt och är maximalt 6 540 kronor per månad (år 2020). Ansökan görs till Pensionsmyndigheten. 

Gör en provberäkning på pensionsmyndighetens hemsida. Den är enkel och visar om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Bostadstillägg kan betalas ut från 1 krona upp till 6 540 kronor per månad (2020).

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt (2020) kan du i regel inte få något bostadstillägg. Det gäller oavsett vilken bostadskostnad, vilka andra inkomster eller vilka tillgångar du har.

När du ansöker om bostadstillägg prövar Pensionsmyndigheten också alltid om du har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-10-02