Bostadstillägg för pensionärer

Pensionärer kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. 290 000 pensionärer har bostadstillägg idag, men enligt myndighetens egna prognos kan det vara så många som 100 000 pensionärer som går miste om detta skattefria tillägg till sin pension. Kanske gäller det dig eller en anhörig?

Din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg.

När du ansöker om bostadstillägg prövar Pensionsmyndigheten alltid om du också har rätt till särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Pensionsmyndigheten har tagit fram ny information till de pensionärer som kan ha rätt till bostadstillägg men som ännu inte har ansökt om det.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-03-08