Bostäder för äldre

Äldreomsorgens inriktning är att alltid kunna ge dig den hjälp du behöver i den bostad du själv har valt.

De flesta moderna lägenheter fungerar bra även för äldre och personer som har funktionsnedsättning. Vi kan underlätta din vardag genom till exempel hemtjänst av olika slag, dagverksamhet, hemsjukvård och rehabilitering.

När din bostad behöver anpassas utifrån dina behov

Det finns möjlighet att få bidrag till bostadsanpassning.

Bostäder som är särskilt lämpliga för äldre

I Vimmerby kommun finns idag inga trygghetsboenden för äldre. Men i det vanliga bostadsbeståndet finns det lägenheter som lämpar sig särskilt väl för äldre personer. Centrumhuset i Södra Vi, Frödala och Frödala gränd i Frödinge, Nygård i Locknevi, Pärlan i Rumskulla, Solgläntan och Stationsvägen i Tuna och Granen i Vimmerby är exempel på sådana lägenheter.

För att få mer information eller för att ställa dig i bostadskö kontaktar du Vimarhem AB.

Vård- och omsorgsboende

Om du har ett mycket stort omvårdnadsbehov och det inte fungerar med hemtjänst finns det vård- och omsorgsboenden.

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 08:00-09:00 

Sidan senaste uppdaterad: 2019-08-01