Omsorg, stöd och hjälp

Vimmerby kommun erbjuder stöd, vård och omsorg i många olika situationer. Det kan allt från enkla råd till omfattande omsorg eller insatser i en akut situation.

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan behöva hjälp för att klara din vardag. Vårdar du en närstående och vill ha stöd kring detta? Du har kanske behov av hemsjukvård, kommunen ansvarar även för detta.

Du som är ung eller förälder har kanske frågor om problem i familjen. Det kan också vara så att du har ekonomiska svårigheter eller problem som har att göra med missbruk. Eller vill du veta veta mer om färdtjänst? Det finns information även om detta.

Här hittar även du som nyligen har kommit till Sverige information om stöd.

Omsorg och hjälp finns för människor i alla åldrar och i många olika livssituationer.

Nyheter inom omsorg och hjälp

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception

Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Telefontider: måndag-fredag 09:00-09:45 (försörjningsstöd, EKB, barn och familj)

Öppettider måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00.

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: utredningsenheten@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 08:00-09:00 

Sidan senaste uppdaterad: 2018-10-29