Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Senast ändrad:

Vistelsetider för allmän förskola

Från och med den 1 februari 2021 är vistelsetiden i allmän förskola fem timmar per dag tre dagar i veckan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 december 2020 om ändrade tider för allmän förskola. Från och med den 1 februari 2021 ändras vistelsetiden från tre timmar per dag fem dagar i veckan, till fem timmar per dag tre dagar i veckan.

Det är upp till varje enskild förskola att bestämma vilka dagar och tider allmän förskola förläggs. Lunch ingår, men ej frukost eller mellanmål.

Har du som vårdnadshavare frågor om placeringstiderna, kontakta rektor på ditt barns förskola.

Mer information

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Eva Johansson

Verksamhetschef förskola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 80
E-post: eva.m.johansson@vimmerby.se

Publicerad:

Senast ändrad: