Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Senast ändrad:

Ny maxtaxa i förskola och fritidshem från den 1 januari 2021

Inkomsttaket i maxtaxan höjs den 1 januari 2021. Den nya nivån för maxtaxan blir 50 340 kronor per månad för hushållets samlade inkomst.

Vimmerby kommun använder maxtaxa som innebär att det finns ett inkomsttak för hur hög avgiften för att ha barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg får bli.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor.

Avgift för barn placerade i förskola eller pedagogisk omsorg för åldersgruppen 1-5 år

  • Barn nr 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 510 kr/månad
  • Barn nr 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kr/månad
  • Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 503 kr/månad
  • Barn nr 4: Ingen avgift

Avgift för barn i fritidshem eller pedagogisk omsorg för åldersgruppen 6-12 år

  • Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kr/månad
  • Barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 503 kr/månad
  • Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 503 kr/månad
  • Barn nr 4: Ingen avgift

Anmäl aktuell inkomst

Som vårdnadshavare är du skyldig att meddela när din inkomst ändras. I vår e-tjänst förskola och fritidshem kontrollerar du att dina/era inkomstuppgifter är aktuella.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Publicerad:

Senast ändrad: