Nyheter

Publicerad: 2019-03-27 15:38

Senast ändrad: 2019-03-27 16:53

Nyfiken som ett barn? Bli en av de viktigaste i hela världen! Bli förskollärare!

Är du intresserad av att arbeta med de yngsta medborgarna i vår kommun? Sök till förskollärarprogrammet som startar höstterminen 2019 på Campus Vimmerby. Antagningen är öppen till och med 15 april.

- Vi ser ett behov av fler förskollärare som vill arbeta i och utveckla kommunens förskolor och erbjuda barnen en förskola med hög kvalité. Vi är glada och stolta över att vi från hösten 2019 kan erbjuda förskollärarprogrammet på Campus Vimmerby. Efter avslutade studier finns stor möjlighet till en fast anställning inom förskolan, säger Eva Johansson, verksamhetschef för förskolan. I Vimmerby finns 14 kommunala förskolor med sammanlagt 41 avdelningar och vi står i startgroparna för att bygga en ny förskola.

Att arbeta som förskollärare är ett roligt, spännande och utmanade yrke med många möjligheter. Din roll som förskollärare är att stimulera de yngsta barnen i ett lekfullt lärande, men också att anpassa undervisningen till olika åldrar och förutsättningar.

Som anställd förskollärare i Vimmerby erbjuds du goda förutsättningar för att kunna utföra ditt uppdrag. Några exempel är:

  • Vi har som mål att vara minst två förskollärare per avdelning.
  • Du har möjlighet att tillsammans med övriga förskollärare och förskolechefer träffas i kommunövergripande utvecklingsgrupper för att öka kompetensen inom olika områden.
  • Du har möjlighet att söka fritidsstudiestöd om du vill bredda din kompetens inom något område.
  • Fyra-fem gånger per termin har du tillsammans med arbetslaget planerings- och reflektionstid. Under tiden tar vårt resursteam hand om barngruppen.
  • Fyra gånger per år har förskolan stängt för utvecklingsdagar då personalen ges möjlighet att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Förskollärarprogrammet är på 210 hp vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Som utbildad förskollärare kan du arbeta i både förskola och förskoleklass.

Utbildningen ges i samverkan med Linköpings Universitet och genomförs via videokonferens på Campus Vimmerby. Som student ger Campus Vimmerby dig möjlighet att ta del av högskoleutbildningar på hemmaplan. Vi har anpassade lokaler för dina studier med välfungerande teknik och personal som erbjuder ett bra stöd och god service till studenterna.

Kontakt

Eva Johansson

Verksamhetschef förskola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 80
E-post: eva.m.johansson@vimmerby.se

Mattias Nordqvist

Campuschef
Campus Vimmerby, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 68
E-post: mattias.nordqvist@vimmerby.se

Publicerad: 2019-03-27 15:38

Senast ändrad: 2019-03-27 16:53