Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nyheter

Publicerad: 2020-11-12 14:56

Senast ändrad: 2020-11-12 14:56

VA-arbetet på Lundgatan/Sveagatan fortgår

Det omfattande VA-arbetet som genomförs av Vimmerby Energi och Miljö AB på Lundgatan och Sveagatan i centrala Vimmerby fortsätter.

Trafikavstängningen på de berörda gatorna gäller till och med den 11 december.
Förutom VA-arbete och iordningställande av gatorna ska även beläggning utföras.

Följ orange vägvisningar på plats för trafikomledning.

Kontakt

Gatukontoret

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se

Publicerad: 2020-11-12 14:56

Senast ändrad: 2020-11-12 14:56