Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nyheter

Publicerad:

Senast ändrad:

Snöröjning och halkbekämpning

Det har kommit mycket snö de senaste dagarna och vi arbetar just nu med snöröjning och halkbekämpning i hela kommunen.

Gul traktor röjer stora mängder snö.

Prioriteringen och förutsättningarna för snöröjning på de kommunala gatorna är:

  • Gator och vägar röjs vid snödjup 8-10 cm
  • Villakvarter röjs vid snödjup 10 cm
  • Gång- och cykelvägar, ytor vid skolor och torg röjs vid 5 cm
  • När villkoren för röjning är uppfyllda ska denna påbörjas senast kl. 07.00

Vi prioriterar skolor, gång- och cykelvägar, resecentrum och räddningstjänst i första hand. Därefter övriga gator och vägar.

Samma förutsättningar och prioriteringsordning gäller för såväl Vimmerby stad som för de kringliggande orterna. Arbetet utförs av Vimmerby kommun och inhyrda entreprenörer.

Mer information

Kontakt

Tomas Larsson

Driftchef
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 04
E-post: tomas.larsson@vimmerby.se

Publicerad:

Senast ändrad: