Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nyheter

Publicerad: 2019-10-04 13:23

Senast ändrad: 2019-10-04 13:23

Ombyggnation dagvattenmagasin Örngatan

Vimmerby Energi & Miljö informerar om ombyggnation dagvattenmagasin Örngatan, Vimmerby

Vimmerby Energi & Miljö AB kommer anlägga ett nytt dagvattenmagasin på Örngatan (övre folkparksområdet) i befintligt dagvattenutjämningsmagasin.

Byggnation startar v.40 och ca tre veckor framåt.

Arbetet kommer ej påverka dricksvattnet!

Vi ber er ha överseende med att det kommer uppstå vissa trånga passager för trafiken samt tunga fordon på plats!

Vänliga hälsningar
Vimmerby Energi & Miljö AB

Vid frågor kontakta Therese Klingstedt
therese.klingstedt@vimmerby.se
0492-76 93 60 eller
Vimmerby Energi & Miljö AB växel 0492-76 93 00

Mer information

Publicerad: 2019-10-04 13:23

Senast ändrad: 2019-10-04 13:23