Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad: 2020-10-07 08:46

Senast ändrad: 2020-10-07 08:46

Lundgatan stängs delvis av för trafik

Med start den 8 oktober kommer ett större ledningsarbete på Lundgatan att genomföras av Vimmerby Energi och Miljö AB. Arbetet innebär att delar av gatan, mellan Vimmerbyallén och korsningen Sveagatan, stängs av för trafik.

Arbetet påbörjas alltså den 8 oktober med beräknat slutdatum den 13 november.
Berörda delar av Lundgatan stängs under arbetet av för trafik. Se röd markering
på kartan där VA-arbetet utförs.

Följ orange vägvisningar på plats för trafikomledning.

Kontakt

Gatukontoret

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se

Publicerad: 2020-10-07 08:46

Senast ändrad: 2020-10-07 08:46