Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nyheter

Publicerad:

Senast ändrad:

Kyrkogårdsgatan i Vimmerby avstängd
i ett körfält vecka 13

På grund av reparation av en högspänningskabel i gatan stängs ett körfält tillfälligt av

Arbetet beräknas pågå mellan måndag 29 mars till och med den 4 april.
Det är Vimmerby Energi & Miljö AB som utför reparationen.
Se rödmarkering i kartan ovan. Vänligen följ skyltning på plats.

Kontakt

Gatukontoret

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se

Publicerad:

Senast ändrad: