Publicerad: 2018-12-18 14:35

Senast ändrad: 2018-12-18 14:35

Information om snöröjning

Vill du veta hur det går med snöröjningen i kommunen?
Nu har vi utökat informationen på vår hemsida.

Då vi tidigare år har fått många frågor om snöröjning, har vi nu utökat informationen för att underlätta för allmänheten. Dels kan du få veta var kommunens ansvar för snöröjning är med hjälp av kartor. Du kan även få aktuell information om pågående snöröjning. När det finns ny information att ge kommer personal från Gatukontoret att uppdatera sidorna.

Snöröjning

Aktuellt om snöröjning, vinterrapport (www.vimmerby.se/vinterrapport)

Kontakt

Jonas Johansson

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 82
E-post: jonas.johansson@vimmerby.se

Andreas Roth

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 08
E-post: andreas.roth@vimmerby.se

Publicerad: 2018-12-18 14:35

Senast ändrad: 2018-12-18 14:35