Publicerad: 2019-09-06 11:00

Senast ändrad: 2019-09-06 11:00

Farthinder på Snokebovägen

farthinder

Med anledning av fortsatt höga hastigheter på Snokebovägen har kommunen valt att placerat ut farthinder på sträckan. Förhoppningen är att hastigheterna nu ska minska.

Trots sänkning av den tillåtna hastigheten på Snokebovägen visar trafikmätningar på fortsatta överträdelser. Med anledning av detta har Vimmerby kommun placerat ett farthinder av typen IFD Fartdämpare på Snokebovägen, i höjd med Kompassgränd.

- Det är många som fortfarande kör alldeles för fort på Snokebovägen. Till sakens allvar hör bland annat att det ligger en förskola intill vägen samt flera utfarter från villor. Gatan är dessutom tungt trafikerad av fordon till och från avfallsanläggningen, säger Maria Åkerö trafikingenjör på Gatukontoret.

I ett tidigare försök att få ner hastigheten har en chikan använts på gatan. Chikanen kompletterades också med Evoflash, ett blinkande ljus som ska göra trafikanter uppmärksamma på sin hastighet.

Gatukontoret kommer att utvärdera effekten av farthindret i samarbete med leverantören.

Kontakt

Maria Åkerö

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: maria.akero@vimmerby.se

Publicerad: 2019-09-06 11:00

Senast ändrad: 2019-09-06 11:00