Publicerad: 2019-07-05 09:54

Senast ändrad: 2019-07-05 11:03

Exploatering Nosshult (Nossenområdet)

Arbetet med etablering och förberedelser påbörjas under vecka 30. Byggstart för gator samt VA-ledningar sker under vecka 32.
Klart hösten 2019.

Trafiken kan passera mellan campingen/badplatsen och riksväg 40 under hela byggtiden.

Kontakt

Ulf Karlsson

Gatuingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 22
E-post: ulf.karlsson2@vimmerby.se

Publicerad: 2019-07-05 09:54

Senast ändrad: 2019-07-05 11:03