Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nyheter

Publicerad: 2018-09-05 13:01

Senast ändrad: 2018-09-05 13:01

Bro stängs av på grund av underhållsarbete

Med start den 10 september kommer bro med beteckningen 8-296-1, över Stångån på väg 812 att stängas av. Anledningen är att Trafikverket kommer att utföra ett större brounderhållsarbete. Arbetet beräknas ta 3 veckor. Läget för bron är markerad i bilden ovan med en röd stjärna.

Bron kommer under hela entreprenadtiden att vara avstängd för all fordonstrafik. Omledning kommer att skyltas upp i samband med avstängingen och kommer hänvisa trafiken österut via Vimmerby på vägarna 812, 34 och 40. Gång- och cykeltrafik skall gåendes kunna passera bron under arbetets gång.

Kontakt

Magnus Holm

Projektledare
Infrateknik Syd
Telefon: 010-123 92 90
E-post: magnus.holm@trafikverket.se

Publicerad: 2018-09-05 13:01

Senast ändrad: 2018-09-05 13:01