Publicerad: 2018-09-11 14:36

Senast ändrad: 2018-09-11 14:36

Begränsad framkomlighet i trafiken

Torsdagen den 13 september cirka klockan 7.00 kommer arbetet med asfaltering av två gator i Vimmerby att påbörjas. Arbetet beräknas pågå fram till torsdagen den 20 september. Med anledning av detta kommer framkomligheten i trafiken att begränsas. 

Det är vissa sträckor på gatorna Södra Ringleden och Vimmerbyallén som ska asfalteras, se grön markering på karta ovan. Arbetet kommer att utföras dagtid och även under kvällstid. Trafiken kommer att ledas om. Var vänlig följ vakters hänvisningar och orange vägvisning.


Kontakt

Ulf Karlsson

Gatuingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 22
E-post: ulf.karlsson2@vimmerby.se

Publicerad: 2018-09-11 14:36

Senast ändrad: 2018-09-11 14:36