Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nyheter

Publicerad: 2020-09-15 11:01

Senast ändrad: 2020-09-15 11:02

Avstängning Skyttegatan - Jägaregatan

Delar av Skyttegatan - Jägaregatan stängs av mellan 07.00 till 13.00
onsdagen den 16 september

Anledningen till avstängningen är att Vimmerby kommuns driftavdelning ska fälla träd på de två lucktomterna Konvaljen 18 och 19. Omledning från Skyttegatan sker via Lantmannagatan.

Se röd markering i kartan ovan där avstängningen gäller.

Gatan kan komma att öppnas tidigare än 13.00, när arbetet är slutfört.

Kontakt

Andreas Roth

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 08
E-post: andreas.roth@vimmerby.se

Publicerad: 2020-09-15 11:01

Senast ändrad: 2020-09-15 11:02