Nyheter

Publicerad: 2019-02-25 10:00

Senast ändrad: 2019-02-25 10:34

Socialförvaltningen gör anmälan till Datainspektionen

Ett brev som innehöll en utredning med uppgifter om personliga förhållanden har skickats rekommenderat men levererats till fel mottagare. Brevet var rätt adresserat av socialförvaltningen och det är inte där som bristen uppstått utan efter inlämning för posthantering.

- Som vårdgivare ser vi mycket allvarligt på det som inträffat. Vår rutin är att dokument som innehåller personuppgifter ska skickas rekommenderat. Detta ska vara ett säkert sätt där försändelsen bara lämnas ut mot kvittens och mot uppvisande av legitimation. Vår egen genomgång visar att handläggaren har agerat korrekt. Det är senare efter inlämning till PostNord som något blivit fel. Utredningen levererades till fel mottagare och detta ledde till att personuppgifter röjdes. Vi har underrättat PostNord om händelsen. Vi gör nu också en anmälan till Datainspektionen, säger kvalitetssamordnare Hanna Alsér.

Den person som är drabbad av röjda personuppgifter har informerats.

Kontakt

Hanna Alsér

Kvalitetssamordnare
Socialförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 39
E-post: hanna.alser@vimmerby.se

Publicerad: 2019-02-25 10:00

Senast ändrad: 2019-02-25 10:34