Nyheter

Publicerad: 2019-01-24 11:04

Senast ändrad: 2019-01-24 11:04

Anmälningsplikt senareläggs för arbetsplatser med hög radonhalt

Under förra året började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter om radon på arbetsplatser att gälla. Enligt lagen och föreskrifterna skulle vissa radondrabbade arbetsplatser bli anmälningspliktiga från och med 29 januari 2019. Nu har Strålsäkerhetsmyndigheten valt att senarelägga datumet till den 5 mars 2019.

Anmälningsplikten gäller verksamheter där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 och arbetsplatser med risk för särskild hög exponering. Dessa verksamheter blir alltså anmälningspliktiga från och med den 5 mars 2019. Anmälan ska vara inlämnad senast den 5 juni 2019. Blankett för anmälan kommer att finnas på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Senareläggningen beror på att ändringar i avgiftsförordningen måste beslutas av regeringen innan anmälningsplikten kan börja tillämpas.

Publicerad: 2019-01-24 11:04

Senast ändrad: 2019-01-24 11:04