Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad: 2019-08-19 14:00

Senast ändrad: 2019-10-08 07:39

Vision för Vimmerby kommun

Demokratiberedningen, tillsatt av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun, bjuder in allmänheten att ge synpunkter på sitt utkast till ”Vision för Vimmerby kommun”. Titta på videon nedan för att se visionen växa fram.

Till Dig/Er som vill vara med och påverka Vimmerbys långsiktiga inriktning.

Demokratiberedningen, tillsatt av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun, har fått i uppdrag att ta fram förslag på en övergripande vision för Vimmerby kommuns geografiska område.

Det är vår övertygelse och målsättning att när visionen väl är förankrad och slutligen beslutad av kommunfullmäktige, kan den ha möjlighet att vara ett dokument som lever med oss för framtiden. För enskilda människor, för kommunens alla delar, för våra samarbetspartners, för föreningar, företag och organisationer samt för den egna kommunala verksamheten. Lika viktig för alla!

Vi har gjort ett utkast till vision, ett utkast som är presenterat för kommunfullmäktige. Jag vill starkt betona att ingenting är hugget i sten ännu, allt är möjligt att ge synpunkter på och att ändra.

Vi vill härmed bjuda in allmänheten till att ge synpunkter på vårt utkast till ”Vision för Vimmerby kommun”. Dina/era synpunkter är synnerligen värdefulla för vårt fortsatta arbete.

Skicka era synpunkter via e-post till: kommun@vimmerby.se


Målsättningen är att utkastet till Vision, efter inkomna synpunkter, ska mynna ut i ett förslag som ska slutligt antas vid ett fullmäktigemöte under senhösten 2019. 

Leif Larsson
Ordförande
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning

Kontakt

Leif Larsson (C)

Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 072-217 34 69
E-post:  leif.larsson@vimmerby.se

Publicerad: 2019-08-19 14:00

Senast ändrad: 2019-10-08 07:39