Nyheter

Publicerad: 2018-09-11 13:17

Senast ändrad: 2018-09-11 13:18

Valnämndens onsdagsräkning

Onsdag 12 september i Plenisalen, Vimmerby stadshus. Sammanträdet är offentligt.

Onsdagen den 12 september 2018 håller valnämnden sammanträde kl. 09.00 i
Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby.

Valnämnden granskar underkända förtidsröster, brevröster med mera samt räknar samman förtidsröster inkomna efter valdagen.

Sammanträdet är offentligt. Ingången till Plenisalen är på baksidan av Vimmerby Stadshus.

Valnämnden i Vimmerby kommun


Kontakt

Eva Berglund (S)

Ordförande
Socialnämnd, valnämnd och kommunfullmäktiges valberedning
Telefon: 0492-76 93 93
E-post: eva.berglund@vimmerby.se

Liselott Frejd

Administratör
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
0492-76 90 18
liselott.frejd@vimmerby.se

Anna Olausson

Kultursamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 26
E-post: anna.olausson@vimmerby.se

Publicerad: 2018-09-11 13:17

Senast ändrad: 2018-09-11 13:18