Publicerad: 2020-03-20 09:00

Senast ändrad: 2020-03-20 09:00

Till dig som deltar i dagverksamhet

Socialförvaltningens ledning har fattat beslut om att stänga all dagverksamhet inom socialpsykiatri och äldreomsorg.

För att minska risken för smittspridning av covid-19 har socialförvaltningen fattat beslut om stängning av all dagverksamhet inom socialpsykiatri och äldreomsorg. Beslutet gäller från och med måndag den 23 mars och tills vidare.

Vid behov av annan hjälp från socialförvaltningen kan du kontakta enheten för socialpsykiatri och beroende eller utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta. Du når dessa genom Vimmerby kommuns växel, 0492-76 90 00

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Publicerad: 2020-03-20 09:00

Senast ändrad: 2020-03-20 09:00