Nyheter

Publicerad: 2019-03-13 11:50

Senast ändrad: 2019-03-13 11:54

Öppet möte med Stångåns vattenråd

Nu har du chansen att tycka till om ditt vatten. Den 21 mars bjuder Stångåns vattenråd in till öppet möte i Vimmerby. På mötet har du möjlighet att påverka arbetet för bättre vattenkvalitet i sjöar och vattendrag nära dig. Välkommen!

Datum: Torsdagen 21 mars

Tid: kl. 18.00-21.00

Plats: Astrid Lindgrens Näs på Prästgårdsgatan 24 i Vimmerby

Övrigt: Ingen föranmälan krävs. De bjuder på pastasallad.

Program

Johan Hammar, fotograf och inspiratör, visar unika bilder från sin tvååriga resa där han dokumenterat Sveriges sötvatten och förbättringsåtgärder. Han lägger särskilt fokus på mindre åtgärder som kan göra stor skillnad.

Presentation av det lokala vattenvårdsprogrammet för Stångåns vattenråd och arbetsgruppernas arbete.

Länsstyrelsen Östergötland och Kalmar berättar om kommande dialog med vattenrådet om nya mätningar och bedömningar av vattenkvaliteten. De visar även goda exempel på genomförda åtgärder.

Inbjudan till fältexkursion 24 maj 2019 med temat vatten i jordbrukslandskapet.

Mer information

Hör av dig till Håkan Lundberg, kommunekolog vid Linköpings kommun på 013-26 26 43 eller hakan.lundberg@linkoping.se.

Om Stångåns vattenråd

Vimmerby kommun är medlemmar i Stångåns vattenråd. Vattenrådet är ett lokalt forum där berörda aktörer längs Stångån kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Syftet med Stångåns vattenråd är att vara ett forum för samverkan för en effektiv vattenförvaltning.

Publicerad: 2019-03-13 11:50

Senast ändrad: 2019-03-13 11:54