Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad: 2020-06-10 13:17

Senast ändrad: 2020-06-10 13:38

Eldningsförbud i Vimmerby kommun

Från och med torsdag den 11 juni 2020 klockan 12.00 gäller eldningsförbud i Vimmerby kommun.

Eldningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) är inte tillåtet.

Det är tillåtet att grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Engångsgrillar är inte tillåtna.

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Räddningstjänsten

Växel: 0492-76 90 00
Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
Fax: 0492- 132 60

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Publicerad: 2020-06-10 13:17

Senast ändrad: 2020-06-10 13:38