Publicerad: 2018-08-03 15:48

Senast ändrad: 2018-08-03 15:48

Dispens från totalt eldningsförbud

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har idag den 30 juli 2018 beslutat om dispens från totalt eldningsförbud.

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har från och med den 30 juli 2018 beslutat om dispens från totalt eldningsförbud i följande fall:

 • Grillning i gasolgrill samt med kol/briketter i ändamålsenlig klotgrill på egen tomt.
 • Grillning för matlagning i gasolgrill i verksamhet (restauranger) som har tillstånd till brandfarlig vara eller anmäler till räddningstjänsten och godkänns efter besiktning vid tillfälligt evenemang.
 • Användande av gasoldrivna terassvärmare på uteserveringar där tillstånd till brandfarlig vara finns.
 • Heta Arbeten som uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter från försäkringsbolagen.
 • Användande av rökugn för rökning av livsmedel.

Föreskrifter för att uppfylla dispenskraven:

 • Grillning får bara ske på egen tomtmark och i verksamhet och platsen ska vara utformad så att inte eld kan spridas till att utveckla brand.Med den egna tomten avses egen tomtmark med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.
 • Ändamålsenlig grill är typgodkända kolgrillar av klotgrillstyp, gasolgrillar, gasoldriven stekplåt/stekhäll, elgrill och likvärdig energikälla. Rökugn ska vara brandsäkert utförd.
 • Gemensamt för grillarna är att de ska ha distans från marken så att värme från grillen inte kan medföra brand i intilliggande mark eller byggnadsdelar, och med ett skyddsavstånd på minst 1 meter till brännbart material. Grillen ska inte kunna sprida glöd eller värme till underlaget.
 • Tändning av kol/brikettgrill görs lämpligtvis med eltändare för undvikande av gnistbildning
 • Innan grillning ska området kring grillplatsen bevattnas och släckutrustning som snabbt skall kunna användas skall finnas i beredskap.
 • Grillens eld ska bevakas under hela förloppet och släckas efter användningen.
 • Grillning sker på egen risk och ägaren till tomtmarken eller verksamhetsutövaren har ett strikt ansvar. Detta gäller oavsett om de följer råd och anvisningar eller trotsar ett beslut.

Kontakt

Räddningstjänsten

Växel: 0492-76 90 00
Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
Fax: 0492- 132 60

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Publicerad: 2018-08-03 15:48

Senast ändrad: 2018-08-03 15:48