Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad: 2019-05-09 09:00

Senast ändrad: 2019-05-15 15:34

Avverkning av skog angripen av granbarkborre

Vimmerby kommun är nära förestående att påbörja avverkningen av skog angripen av granbarkborre.

Skog

Mindre områden av angripen skog finns utspritt i kommunens skogar fördelat på hela beståndet. Totalt sett rör det sig inte om några stora arealer. Arbetet påbörjas i VOK-skogen, norr om tätorten och beräknas vara klart inom några veckor.

Kontakt

Ulf Karlsson

Gatuingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 22
E-post: ulf.karlsson2@vimmerby.se

Publicerad: 2019-05-09 09:00

Senast ändrad: 2019-05-15 15:34