Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Tillsyn brandskydd

Tillsyn

Myndighetstillsyn är samhällets (räddningstjänstens) tillsyn över det systematiska brandskyddsarbetet som genomförs ute i samhället.

Rädningstjänsten kommer och kontrollerar brandskyddet en gång per år - eller i vissa fall vartannat eller vart fjärde år, beroende på verksamhet.

Brandsyn blir tillsyn

I fortsättningen när vi från räddningstjänsten kommer ut på tillsynsbesök kommer vi att granska din egenkontroll och ibland göra en stickprovskontroll, motsvarande tidigare brandsyn, av brandskyddet.

Det finns inga kontrollintervaller fastställda i den nya lagtexten, utan den blir behovsanpassad. Det är upp till oss att avgöra hur ofta tillsynen skall göras.  

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 27 januari 2015

Kontakt


 • Växel: 0492-76 90 00
  Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
  Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
  Fax: 0492- 132 60
  Lundgatan 15
  598 40 Vimmerby