Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Miljöfarlig verksamhet / Miljörapport

Miljörapport

Senast den 31 mars varje år ska du som driver en tillståndspliktig verksamhet lämna in en årlig miljörapport. I miljörapporten redovisar du bland annat hur du uppfyller de villkor som gäller för verksamheten och resultatet av din egenkontroll.

Hur lämnar jag in miljörapporten?

Du lämnar in miljörapporten genom Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). SMP finner du på webbplatsen smp.lansstyrelsen.se. Här kan du registrera din verksamhet och lämna in din miljörapport. Information och hjälp hittar du på webbplatsen.

Har du frågor om SMP kan du kontakta deras support på smpsupport@tse.teleca.se eller 08-579 114 80. För mer information kan du höra av dig till berörd tjänsteman på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Sidan granskad den 1 mars 2018

Kontakt