Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Miljöfarlig verksamhet / Informationsblad om schaktmassor

Informationsblad om schaktmassor

I länken till höger på sidan finns ett informationsblad om schaktmassor till entreprenörer med flera. I informationsbladet får du svar på de vanligaste frågorna om schaktmassor och hur man ska göra för att undvika att föroreningar sprids. Har du några frågor om schaktmassor är du välkommen att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Informationsbladet ges ut av Miljösamverkan sydost som under 2015 har arbetat med ett projekt om förorenade schaktmassor för att höja kompetensen kring frågan. Som en del av projektet har nu projektgruppen gett ut ett informationsblad om schaktmassor till entreprenörer med flera.

Sidan uppdaterad den 17 december 2015