Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Mycket förenklat är en miljöfarlig verksamhet en verksamhet som ger utsläpp till mark, luft eller vatten av olika flytande, fasta eller gasformiga ämnen. Det kan också vara en verksamhet som genom att använda mark, byggnader eller anläggningar kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. Därför kan du behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan om du vill starta en miljöfarlig verksamhet.

Tillstånd eller anmälan?

För att få starta vissa miljöfarliga verksamheter måste du ansöka om tillstånd. De anläggningar som behöver tillstånd för att få starta kallas för A- eller B-verksamheter. Ska du driva en A-verksamhet söker du tillstånd hos miljödomstolen. Ska du driva en B-verksamheter söker du tillstånd hos länsstyrelsen.

För att få starta andra miljöfarliga verksamheter räcker det med att du gör en anmälan. Dessa verksamheter kallas för C-verksamheter. Ska du driva en C-verksamhet gör du en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Läs mer om detta nedan.

Vissa verksamheter är så små att du inte behöver vare sig tillstånd eller anmälan för att få driva dem. Tänk på att samma regler i miljöbalken gäller även för dem.

Vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan kan du läsa om i Miljöprövningsförordningen. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vilka regler som gäller för verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

Är du osäker på om du behöver söka tillstånd eller göra en anmälan för den verksamhet som du planerar är det alltid bäst att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen innan du startar din verksamhet.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten "Anmälan om miljöfarlig verksamhet". Blanketten hittar du till höger på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Tänk på att du måste skicka in anmälan minst sex veckor innan verksamheten får starta.

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Länk till taxan hittar du till höger på sidan.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för tillsynen av nästan alla miljöfarliga verksamheter i kommunen. Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen av alla A-verksamheter och vissa B-verksamheter.

Vid en inspektion kontrollerar vi hur din verksamhet uppfyller de krav och intentioner som finns i miljöbalken. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalier och avfallsprodukter. Det kan också handla om hur ni sköter er egenkontroll eller uppfyller de villkor som getts i samband med tillståndet.

Egenkontroll

Alla A-, B- och C-verksamheter omfattas av kravet på egenkontroll. Egenkontroll är en kontroll du som verksamhetsutövare själv utför av din egen verksamhet. Mer om detta hittar du på vår sida om egenkontroll.

Sidan granskad den 29 september 2017