Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Livsmedel / Starta en livsmedelsverksamhet

Starta en livsmedelsverksamhet

Vill du starta en livsmedelsverksamhet måste du lämna in en anmälan om registrering till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det gäller även dig som tar över en verksamhet eller ska göra ändringar i din verksamhet. Vissa verksamheter behöver ansöka om godkännande för att få starta.

Så registrerar du din verksamhet

Alla livsmedelsverksamheter, som restauranger och butiker, ska registreras innan de startar. Det gäller även vid ägarbyte eller stora förändringar.

Du registrerar din verksamhet genom att fylla i blanketten ”Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning”. Blanketten hittar du till höger på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Tänk på att det går snabbare att handlägga en komplett ifylld ansökan än när det saknas information.

När du skickar in din anmälan ska du även fylla i riskklassificeringen. Den används som underlag för att bestämma vilken riskklass du hamnar i och avgör den årliga kontrollavgiften. 

Hör du inget från miljö- och byggnadsförvaltningen kan du öppna verksamheten två veckor efter att anmälan har kommit in. Tänk därför på att lämna in anmälan i god tid innan planerad öppning.

Så ansöker du om godkännande

Verksamheter som hanterar råa animaliska livsmedel och inte säljer direkt till konsument ska istället för registrering prövas för godkännande. Hit räknas till exempel slakterier, mejerier och charkuterier. De måste genomgå en förprövning och få ett godkännande innan verksamheten får starta. Ansökan om godkännande gör du till Livsmedelsverket.

Avgift för registrering och godkännande

När du registrerar din livsmedelsverksamhet tar vi ut en avgift på 1 037 kronor. Det motsvarar en timmes kontrolltid. Ska du starta en verksamhet som måste godkännas innan den öppnar tar Livsmedelsverket ut en avgift ut som motsvarar en årlig kontrollavgift.

Läs mer på vår sida om avgifter för livsmedelsverksamheter.

Vad är en livsmedelsverksamhet?

Som livsmedelsverksamhet räknas alla som producerar, bearbetar eller säljer livsmedel, det vill säga allt som människor förväntas äta. Den kan vara privat eller offentlig och drivas med eller utan vinstintresse. En viss kontinuitet och organisation krävs för att det ska vara en livsmedelsverksamhet.

Mer om vad som räknas som livsmedelsverksamhet kan du läsa om i förordning (EG) nr 852/2004. Du kan också höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor.

Sidan granskad den 14 augusti 2017

Kontakt