Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Livsmedel / Livsmedelskontroll

Livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektörerna på miljö- och byggnadsförvaltningen genomför regelbundna livsmedelskontroller hos alla livsmedelsverksamheter i kommunen. Vårt syfte med kontrollen är att all mat som kommer ut till konsumenterna ska vara säker och korrekt märkt.

Kom ihåg att det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningen. Du kan läsa om livsmedelslagstiftningen på Livsmedelsverkets webbplats.

Hur går en livsmedelskontroll till?

Varje livsmedelskontroll börjar med att vi planerar kontrollen. Bland annat läser vi om hur tidigare kontroller hos din verksamhet har gått. När vi är redo besöker vi din verksamhet och kontrollerar olika områden. Vi kontrollerar bland annat att lokaler och köksutrustning är rena. Vi kollar också att risker som finns är kända och förebyggda. Ibland tar vi också prover på olika livsmedel för att analysera innehållet av olika bakterier.

När vi är klara så åker vi tillbaka till kontoret för att skriva en kontrollrapport. I kontrollrapporten beskriver vi hur kontrollen gick. När rapporten är färdig skickar vi den till dig som är verksamhetsutövare.

Länk till vårt bildspel över hur en livsmedelskontroll går till.

Vad händer om ni upptäcker brister vid kontrollen?

Om vi upptäcker en eller flera brister i din verksamhet skriver vi upp dem i kontrollrapporten. Är bristerna allvarliga får du ett föreläggande om att åtgärda bristerna inom en viss tid. Det betyder att du måste åtgärda bristerna. Om du inte följer föreläggandet blir nästa steg ett föreläggande med vite. Det innebär att du måste betala böter om du inte har åtgärdat bristerna inom en viss tid. Om det går att överklaga ett beslut får du information om detta i en bilaga. Tänk på att en kontrollrapport inte räknas som ett beslut.

Det kan också hända att vi beslutar om förbud att sälja en viss vara eller förbud att bedriva verksamhet. Att besluta om förbud att bedriva verksamhet, vilket i praktiken betyder att myndigheten stänger ett ställe, är mycket ovanligt. Då rör det sig om brister av särskilt allvarlig karaktär. Förbudet kan hävas när verksamheten har rättat till bristerna.

Hur ofta kontrollerar ni min verksamhet?

När du registrerar din livsmedelsverksamhet hos oss blir den riskklassad. Hur din verksamhet bedöms i riskklassningen styr hur ofta den kommer att kontrolleras. Riskklassningen beror i sin tur på vad som hanteras i din verksamhet och i vilken omfattning. En låg riskklassning kan innebära ett besök vart tredje år. En hög riskklassning kan innebära flera besök per år. Men om verksamheten sköter sig bra kan den belönas med färre kontroller. Sköts verksamheten dåligt kan den få fler kontroller.

Vad kostar livsmedelskontrollen?

För att kontrollera din verksamhet tar vi ut en årlig kontrollavgift. Avgiften motsvarar den tid som vi lägger ned på att förbereda, genomföra och dokumentera kontrollen av din verksamhet. För att fastställa kontrolltiden riskklassas din verksamhet. Den årliga kontrollavgiften blir antalet kontrolltimmar multiplicerat med den timtaxa som kommunfullmäktige har fattat beslut om. Nuvarande taxa är 1 037 kronor per timme. Läs mer om det på vår sida om avgifter för livsmedelsverksamheter.

Sidan granskad den 4 december 2017

Kontakt