Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Livsmedel / Eget vatten i livsmedelsverksamheter

Eget vatten i livsmedelsverksamheter

Vatten som används till dryck, matlagning eller annan hantering av livsmedel i din verksamhet måste vara av dricksvattenkvalitet. Om du i din verksamhet använder kommunalt vatten är det kommunens leverantör av dricksvatten som är ansvarig för att vattnet håller en hög kvalitet. Tänk dock på att från anslutningspunkten är du som fastighetsägare eller företagare ansvarig för kvalitén. Om din verksamhet har egen dricksvattenförsörjning är det du själv som är ansvarig för kvaliteten.

Anmälan om registrering av egen dricksvattenanläggning

Har du egen dricksvattenanläggning ska den i de flesta fall registreras. Du gör en anmälan om registrering genom att fylla i blanketten ”Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning”. Blanketten hittar du till höger på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgifter

När du registrerar din dricksvattenanläggning får du betala en avgift på 1 037 kronor enligt nuvarande taxa. Du får också betala en årlig kontrollavgift för din dricksvattenanläggning. Hur mycket du ska betala avgör riskklassningen av din dricksvattenanläggning. 

Kvalitetskrav

Enligt dricksvattenföreskriften ska dricksvatten uppfylla vissa kvalitetskrav. Det gäller bland annat mikrobiologisk och kemisk kvalitet, samt estetiska värden som färg, lukt och smak. Mer information om dessa krav finner du i dricksvattenföreskriften längre ned på sidan.

Enligt föreskrifterna ska även ett förslag på provtagningsprogram tas fram. Programmet ska beskriva var och på vilket sätt vattenprov ska tas samt hur ofta normal respektive utvidgad kontroll ska utföras på vattnet. Provtagningsprogrammet ska lämnas till miljö- och byggnadsförvaltningen för fastställande.

Kontroll och provtagning

Vid normal kontroll analyseras ett mindre antal parametrar än vid den utvidgade kontrollen, som omfattar betydligt fler analysparametrar och sker mer sällan. Analysen ska göras på ackrediterade laboratorium enligt de analysparametrar och gränsvärden som finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Minimiantalet prov bestäms utifrån producerad mängd dricksvatten och råvattnets kvalitet. Ansvaret för provtagning ligger på den som producerar och/eller tillhandahåller dricksvattnet.

Egenkontroll

Du som har en verksamhet med eget dricksvatten ska ha ett system för egenkontroll. I egenkontrollen ska det bland annat finnas nedskrivna rutiner för provtagning och underhåll men också driftsinstruktioner.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta kommunens livsmedelsinspektörer. Du kan också läsa mer i informationsbroschyren om dricksvatten som du hittar längre ned på sidan.

Sidan granskad den 14 augusti 2017