Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Livsmedel / Egenkontroll i livsmedelsverksamheter

Egenkontroll i livsmedelsverksamheter

Du som driver en livsmedelsverksamhet är skyldig att utöva egenkontroll som är anpassad efter verksamhetens storlek och den hantering som sker. Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet, hälsorisker och andra brister. 

I egenkontrollen ska det finnas rutiner som hjälper dig att ha kontroll över de risker och faror som finns i din verksamhet. Detta så att du kan garantera att de produkter du säljer är säkra och rätt märkta.

Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att det finns ett fullständigt och väl fungerande system för egenkontroll. Att egenkontrollen följs kontrolleras genom livsmedelskontroller av miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vill du ha hjälp med att utforma din egenkontroll kan du vända dig till din branschorganisation eller till något konsultföretag. Glöm inte bort att anpassa egenkontrollen för just din verksamhet.

Egenkontrollen är oftast skriftlig, men rör det sig om en väldigt liten verksamhet med få eller inga anställda kan det räcka med ett muntligt egenkontrollprogram. Det viktiga är att du har rutiner och att dessa följs.

I ditt system för egenkontroll ska detta finnas:

  • Rutiner för att uppnå goda grundförutsättningar för din verksamhet. Till exempel hur lokalen och utrustningen ska ses över, hur personalen ska få de kunskaper som behövs, hur ofta och vilka temperaturer som ska kontrolleras men också hur rutinerna ska kontrolleras så att de fungerar.
  • En faroanalys där du går igenom vilka faror som kan finnas i verksamheten, från inköp till servering eller försäljning. Till din hjälp kan det vara bra att först göra ett flödesschema. När du har hittat alla faror ska du se till att de förebyggs och övervakas. Om farorna inte kan förebyggas genom grundförutsättningarna ska du försöka styra faran till en nivå som kan hanteras inom grundförutsättningarna, till exempel genom att sätta upp mer rutiner eller ändra i processer. Kan faran ändå inte kontrolleras genom grundförutsättningarna är faran en kritisk styrpunkt som kräver särskild övervakning och ett HACCP-system för att du ska ha full kontroll och kunna garantera säkra livsmedel.
  • Om din verksamhet bara hanterar förpackade och färdigmärkta varor behöver du inte göra en faroanalys. Då räcker det med att du sätter upp och använder rutiner för att kontrollera grundförutsättningarna.
Sidan granskad den 6 februari 2018

Kontakt