Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Livsmedel / Avgifter för livsmedelverksamheter

Avgifter för livsmedelverksamheter

När du startar en livsmedelsverksamhet ska du betala en avgift för registrering eller en avgift för att få din verksamhet prövad. Varje år ska du även betala en årlig kontrollavgift för den ordinarie livsmedelskontrollen. Du får även betala en avgift om din verksamhet behöver en extra offentlig kontroll.

Avgift för registrering

När du registrerar din livsmedelsverksamhet tas det ut en avgift som motsvarar en timmes kontrolltid. Taxan är 1 037 kronor per timme.

Avgift för godkännande

Har du en verksamhet som måste godkännas innan den öppnar tas en avgift ut som motsvarar en årlig kontrollavgift, se nedan.

Årlig kontrollavgift

Som livsmedelsföretagare måste du även betala en årlig kontrollavgift. Avgiften motsvarar den tid som miljö- och byggnadsförvaltningen lägger ned för att förbereda, genomföra och dokumentera kontrollen av din verksamhet. För att fastställa kontrolltiden riskklassas din verksamhet. Den årliga kontrollavgiften blir antalet kontrolltimmar multiplicerat med den timtaxa som kommunfullmäktige fattat beslut om. Taxan är 1 037 kronor per timme.

Du har möjlighet att få minskad kontrolltid om du visar upp en god egenkontroll och ett förebyggande arbetssätt som leder till att du inte får någon anmärkning vid flera kontroller i rad. På liknande sätt kan din verksamhet få ytterligare kontrolltid om den fungerar dåligt.  

För verksamheter som registrerats ska den årliga kontrollavgiften betalas från och med det kalenderår då den påbörjas. För verksamheter som godkänts ska den årliga kontrollavgiften betalas från och med det kalenderår som följer efter att den har påbörjats. Både registrerade och godkända verksamheter slutar att betala avgift från och med det kalenderår som följer efter att verksamheten upphört. 

Avgift för extra offentlig kontroll

Ibland måste vi göra en extra offentlig kontroll. Till exempel om vi vid en ordinarie inspektion konstaterar så pass allvarliga brister att de måste följas upp genom ett återbesök. För denna extra kontroll måste du som företagare betala en avgift eftersom kontrollen inte ingår i den årliga kontrollavgiften.

Taxa för extra offentlig kontroll är 964 kronor per timme. Avgiften motsvarar den tid som vi lägger ned på att förbereda, genomföra och dokumentera det extra besöket.

Vi kan även ta ut en avgift för extra offentlig kontroll vid:

  • Återbesök för att kontrollera att ett förbud eller föreläggande kan upphävas eller att det följs
  • Befogade klagomål på hantering och renlighet hos en verksamhet
  • Befogade klagomål på matförgiftning
Sidan granskad den 3 juli 2017

Kontakt