Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Lantbruk och djurhållning / Döda lantbruksdjur och begravning av häst

Döda lantbruksdjur och begravning av häst

Döda djur inom lantbruket måste tas om hand på ett säkert sätt. Detta för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar och olägenheter för omgivningen. Det innebär bland annat att lantbruksdjur inte får grävas ned när de dör utan ska skickas till destruktion. Det finns undantag för hästar som du kan få begrava själv efter anvisning från kommunen.

Döda lantbruksdjur

När ett lantbruksdjur dör måste det hämtas av ett godkänt insamlingsföretag och sedan föras till en godkänd anläggning. I väntan på att det döda djuret ska transporteras måste du förvara djuret så att det inte utgör en smittorisk. Du kan läsa mer om det på Jordbruksverkets webbplats.

Begravning av häst

Om du vill begrava din häst själv måste det ske på en lämplig plats enligt kommunens anvisningar. För att få anvisningar från kommunen ska du fylla i blanketten ”Begäran om anvisning för begravning av häst”. Du hittar blanketten till höger på sidan. Blanketten skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Till blanketten ska du bifoga en karta där du har markerat dina förslag på begravningsplatser.

Avgift
För att handlägga din begäran tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 750 kronor.

Sidan granskad den 7 november 2017

Kontakt