Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Lantbruk och djurhållning / Djurhållning inom detaljplan

Djurhållning inom detaljplan

För att få ha vissa djur inom område med detaljplan eller områden med fördjupad översiktsplan som har märkts ut på kartbilagan i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön måste du ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du hittar föreskrifterna till höger på sidan.

Du behöver tillstånd om du ska hålla:

  • Nötkreatur, häst, åsna, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Giftiga djurarter

Så ansöker du om tillstånd

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område”. Du hittar blanketten till höger på sidan. Blanketten och bifogade handlingar skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift enligt antagen taxa av kommunfullmäktige. Avgiftens storlek beror på vilket djur som ansökan gäller.

Om din ansökan gäller nötkreatur, häst, åsna, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur tar vi ut en avgift på 3 000 kronor. Gäller din ansökan en giftig djurart tar vi ut en avgift på 4 500 kronor.

Länk till taxan hittar du till höger på sidan.

Sidan granskad den 4 april 2018